Quest project vegn preschentà a tai da
 
I va memia savens per sex.
0 %
gea
0 %
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Scrollar a la proxima dumonda
 
Has ti gia gì ina giada sex cun ina persuna da la medema schlattaina?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia gì ina giada sex cun dapli ch'ina persuna?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia gì ina giada sex cun insatgi che ti n'enconuschevas betg?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia pratitgà ina giada a moda conscienta abstinenza sexuala?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia masturbà ina giada?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia barattà ina giada partenari?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia duvrà ina giada sextoys?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia empruvà ina giada SM?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia gì ina giada sex en in lieu public?
0 %
Gea, quai ha plaschì fitg bain a mai.
0 %
Gea, ma quai n'è stà nagut per mai.
0 %
Na, ma jau empruvass gugent ina giada.
0 %
Na, quai n'interessescha betg mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Pudessas ti esser cuntent senza sex?
0 %
gea
0 %
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Pornos èn per tai ...
0 %
ina chaussa privata
0 %
stimulants
0 %
leghers
0 %
ina giada u l'autra interessants
0 %
disgustus

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
In one night stand è per tai ...
0 %
ina necessitad
0 %
in inscunter
0 %
ina istorgia d'amur
0 %
impussibel

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.