Quest project vegn preschentà a tai da
 
Las generaziuns da pli baud èn responsablas per las difficultads dals giuvenils dad oz.
0
%
constat
0
%
na constat betg

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Scrollar a la proxima dumonda
 
En temps d'ina auta dischoccupaziun duessan las plazzas da lavur esser resalvadas a persunas giuvnas.
0
%
constat
0
%
na constat betg

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
I dat memia blera glieud veglia.
0 %
gea
0 %
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.